Här finns svenskt språkstöd att ladda ner

  1. Köp Reunion hos LeisterPro eller hämta demo-versionen där.

  2. Lägg in de översatta filerna enligt den medföljande instruktionen.

  3. Notera också där vad som gäller för en redan existerande familjefil jämfört med att skapa en ny.

  4. Videoguide för hur filerna läggs in. Samma sätt för version 10 och 11.

  5. Obs manualen är inte översatt.


 
Reunion 11

släktforskningsprogram för Mac